0
Your Cart
0
Your Cart

Praktický tenziometer, ktorý je v serióznom servise nevyhnutný. Určený na zistenie sily v napnutom lúči a na rýchle porovnávanie síl vo výplete.

Hodnotu sily je možné odčítať v priloženej tabuľke podľa materiálu a prierezu lúča.

Tabuľka ponúka odpočet pre 38 rôznych kombinácií (lúče kruhového aj aero prierezu, z ocele, zliatin hliníka, zliatin titánu a SPO Spinergy).

V sade je aj jednoduchá mierka na určenie rozmeru lúča.

Každý tenziometer pred expedíciou kontrolujeme a kalibrujeme.

Späť hore