0
Your Cart
0
Your Cart

výsuvný vršok s prachovkou
prachovku možno z fľaše oddeliť
priemer fľaše: 75 mm, hmotnosť: 60 g
materiál: polyetylén
možnosť zakúpiť baliacu kartu kód 999954
balené v hygienickej PET fólii

Späť hore