0
Your Cart
0
Your Cart

výsuvný vršok s prachovkou
prachovku možno z fľaše oddeliť
priemer hrdla: 40 mm, hmotnosť: 70 g
materiál: polyetylén
možnosť zakúpiť baliaci kartu kód 999954
balené v hygienickej PET fólii

Variant

, , ,

Späť hore